Aktuálně

    

 

 

Ukládání ostatků P. Josefa Toufara 12.7.2015

 


Schrána s ostatky P. Josefa Toufara v pátek doputovala do Číhoště a bude vystavena do něděle podle programu.

V neděli budou ostatky uloženy při slavnostní bohoslužbě do hrobu v kostele v Číhošti.

 

Drazí poutníci, vážení návštěvníci oslav spojených s ukládáním ostatků P.Josefa Toufara v Číhošti 11. a 12. července 

 

Rád bych Vás pozval do Číhoště a přidal pár praktických poznámek. Program celé slavnosti je na webových stránkách. Po celý víkend bude obec Číhošť uzavřena pro motorová vozidla. Ze směru od Ledče nad Sázavou (resp. Světlé nad Sázavou) a od Golčova Jeníkova-Leštiny, budou pro motoristy připravena dvě záchytná parkoviště na pozemcích před obcí - viz mapka. Autobusy budou parkovat na zpevněné ploše v areálu zemědělského podniku Klas a.s., a proto musí přijet ze směru od Ledče nad Sázavou (resp. Světlé nad Sázavou). Ze stejného směru prosím, aby přijeli i kněží. Poutní bohoslužba se bude konat na prostranství před kostelem. Bohoslužbu bude možno také sledovat na velkoplošných obrazovkách, které budou umístěny na prostranství před kostelem. Terén na prostranství před kostelem neumožňuje organizátorům rozmístění židlí nebo laviček, proto poutníci pokud ví, že nevydrží stát, prosím, aby si sebou přinesli skládací židličku. Pro poutníky, kteří by chtěli v Číhošti přespat  bude vyhrazena část u hřiště, kde si budou moci postavit stany.  Kněží se budou strojit na faře. Hlavní celebrant bude mít bílý ornát a fialovou štolu. 

 

Přeji Vám ze srdce požehnanou pouť do Číhoště za P.Josefem Toufarem a hojnost duchovních darů

 

P.Tomáš Fiala 

Uložení ostatků P. Josefa Toufara

Předpokládané uložení ostatků P. Josefa Toufara v číhošťském kostele při poutní slavnosti 12. července tohoto roku bude vyžadovat finanční prostředky na důstojnou schránu a její citlivé umístění. Prosíme ty, kdo by tento úmysl chtěli věnovat finanční dar, nechť ho zašlou na účet Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Čihošti:  253 394 896 / 0300, zpráva pro příjemce HrobP.JT. Pokud zbudou nějaké prostředky, budou použity na další renovaci kostela a fary. Všem dárcům předem upřímně děkujeme.  

Za farnost Číhošť P. Ing. Tomáš Fiala

Za Nadační fond Věra Kovandová

Postulátor procesu blahořečení P. Doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D.